Zhan zheng Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

da wo er jia jiu qu da zhang
da shu yu wo zi ji o ji yi chang zhang
jia ruo xian shi shi jie gen ben jiu xi yi ge zhan chang
han yi qie xian xiang xi mi yi dui can ku jia xiang
jia ru xian shi yao wo qu da yi chang jia zhang
da zhu nie ye qi hao da yi chang dian yang o ji zhang
da de en hao wo o ji sheng ming jiu ci hua shang ju hao
wen de en hao wo ying gai wen sheng ming yi ge nie ye wen hao
wen wo bei ku sheng ke yi you ji duo ji duo
wen wo tong yao yong nie ye hao jiao ke yi chui nie ye bei ge
ge wu sheng ping o ji shi jie ji ke ting dao kai xuan ge qu
qu zhong ren san o ji shi hou zhi you sheng di ji ge ji ge
wo wen wo wo o ji zhan you xi mi jiu xi wo yi ge
wo wei wo o ji sheng ming zhan dou yao wo bao wei wo
wo hua wo jin yi bu tui yi bu wo dou nan guo
wo xiang wo fang qi wo en zai shi fen dui cuo
cheng ri gu qian gu hou xiang bu tou xing zuo zhuan you
shi wo da de zhang zi zuo zi shou
shou zhe
gan zhe
kan zhe
ting zhe
neng bu neng ting dao you ge hao sheng xiang
shi fou mei ge ren dou shi mang jiang
ni de zi yan neng fou dang shou qiang
ran hou jiang ta miao zai wo shen shang
ni dang wo si wo hai zai zhan zhe
zhan ting hui le dan wo hai zai zhan zhe
jiu na me yi ju hua
jiu de ba wo hui le man zhe
shen me guo qi
shui zai xia ming ling
shui de747
shui zhi wo si de
shui shi wo de di ren
bu ke neng shi hao ren
pin zhi cha de ren wu fa rong ren zhe
bu shi jun ren zen me que ren
yi ge dou bu ren shi
shi reng zhi mei ren yi mei ren ci
bei zhe shi jie de fu dan
ting wo han dao huan ren huan ren
hai wo reng shi wo de zi zun
you yi ke ni fa xian neng di dao shi yu wang
xi guan ao guo ni de wang xiang ni suo you bei shang
si wang shi fou ke neng shi wo sheng ming de jie fang
wen ti shi wo zhi he shi dan bu zhi wei he yao jie fang
cheng ri dou qian dou hou xiang zou dou nan zi ji zou
you shang kou you shi de shou you shi shi shou wo dou yao shou
cheng ri gu qian gu hou xiang bu tou xing zuo zhuan you
shi wo da de zhang zi zuo zi shou
mi gao feng check one two one
the one and everyone is innocent
Edison MC chen huan ren
er jia jiu rap yi d ye guan yu zhan zheng
shi shang mou d jiao luo mei ri dou you zhan zheng fa sheng
mei ren dou can yu mei ren dou you nei xin dou zheng
wei xian o ji xi zhan chang shang qiang lin dan yu xie rou heng fei
wei xian o ji xi zhi mi jia chun qiang she jian kou mo heng fei
ne shou ge xi yi chang zhan zheng
san ge lie rou zhe ni tong wo tong qu bian ge
ke yi xuan ze zuo pang guan zhe
wu ren hui zhong yi jian dao bian de si zhe
wu ren hui zhong yi zuo zhan de ji zhe
en xiang zhi dao nie ye jiao zuo zhan zheng zui xing
sheng xi zhi dao ne du fa lv en bao zhang suo you o ji ren
zi ji zuo jun bei jing sai
zi ji da zi ji ji zhang
zi ji fu lu zi ji zi ji hun zi ji o ji zhang
cheng ri yao ming yao li chong chong chong cong wei shi si
zai bu fen zhan chang wu qi ai ren zhi ji wo xiang sheng li
xing huo qi ru zhan de hen xiang si er wei gan si
shi wo xiang de tai jin yao zheng qi
cheng ri dou qian dou hou xiang zou dou nan zi ji zou
you shang kou you shi de shou you shi shi shou wo dou yao shou
cheng ri gu qian gu hou xiang bu tou xing zuo zhuan you
shi wo da de zhang zi zuo zi shou

Chinese Lyrics

打 我而家就去打仗
打属于我自己o既一场仗
假若现实世界根本就系一个战场
咁一切现象系咪一对残酷假象
假如现实要我去打一场假仗
打住乜野旗号 打一场点样o既仗
打得唔好我o既生命就此划上句号
问得唔好 我应该问生命一个乜野问号
问我 悲哭声可以有几多几多
问我童谣用乜野号角可以吹乜野悲歌
歌舞升平o既世界 几可听到凯旋歌曲
曲终人散o既时候 只有剩低几个几个
我问我 我o既战友系咪就系我一个
我为我 o既生命战斗要我保卫我
我话我 进一步退一步 我都难过
我想我 放弃我 唔再识分对错
成日顾前顾后 想不透行左转右
是我打的仗自作自受
受着
感着
看着
听着
能不能听到有个号声响
是否每个人都是盲将
你的字言能否当手枪
然后将他瞄在我身上
你当我死 我还在站着
战艇毁了 但我还在站着
就那么一句话
就得把我毁了 慢着
什么国旗
谁在下命令
谁的747
谁致我死地
谁是我的敌人
不可能是好人
品质差的人 无法容忍者
不是军人怎么确认
一个都不认识
是仍知没仁义没仁慈
背者世界的负担
听我喊到换人换人
还我仍是我的自尊
有一刻你发现能敌倒是欲望
习惯熬过你的妄想你所有悲伤
死亡是否可能是我生命的解放
问题是我知何时但不知为何要解放
成日斗前斗后 想走都难自己走
有伤口 有时得手 有时失手 我都要受
成日顾前顾后 想不透行左转右
是我打的仗自作自受
米高峰 check one two one
the one and everyone is innocent
Edison MC 陈奂仁
而家就rap一d野关于战争
世上某d角落每日都有战争发生
每人都参与每人都有内心斗争
危险o既系战场上枪林弹雨 血肉横飞
危险o既系支咪加唇枪舌剑 口沫横飞
呢首歌系一场战争
三个猎肉者 你同我同佢边个
可以选择做旁观者
无人会钟意见到 遍地死者
无人会钟意做 战地记者
唔想知道乜野叫做战争罪行
剩系知道呢度法律唔保障所有o既人
自己做军备竞赛
自己打自己几仗
自己俘掳自己 自己混自己o既帐
成日要名要利 冲冲冲从未识死
再不分战场屋企 爱人知己 我想胜利
行或企如战地 很想死而未敢死
是我想得太尽要争气
成日斗前斗后 想走都难自己走
有伤口 有时得手 有时失手 我都要受
成日顾前顾后 想不透行左转右
是我打的仗自作自受

Music Information