Xi huan lian ai Lyrics – Sammi Cheng (Zheng Xiu Wen)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics


zheng xiu wen
xi huan lian ai More Than Words Version
yue yu du bai ting xie : kentfung
qi shi wo xi xi huan ni
ding xi yin wei wo xi huan lian ai ne?
dan xi you yi yang ye hao wu tong
wo ke yi hao xi huan lian ai
dan xi wo wu xi huan ni
wo ke neng hao xi huan ni
dan gen ben wan quan wu xi huan
shen zhi hu jing zuo lian ai
huo zhe wo ying gai xian yao min tong yi jian shi
jiu xi dian jie ne ge ren hui xi ni
qi shi wo xi dian jie kai shi hui xi huan ni ge ne?
er ne zhong gan jue
you xi mi zhen zheng ge lian ai
xi shi go wan jiao huan zuo dian hua hao ma zhi hou
la ju zuo cheng ge li bai
di xia zui hou jie guo
bian xian ren wu zhu da bi bian ge xian ne
ding xi yin wei qu xi yi ge yi jing jue zuo zhong
zhong hui yong shou jin zai ge san shi ji sui ge nan ren
you huo zhe xi wo jue de
qu go zhi shou wu zhi dian jie
hao si wo di yi ge nan peng you han
suo yi wo jiu hao xiang hao xiang
hao xiang bi qu tuo zhu
qi shi wu zhi xi mi yin wei han
wo jiu kai shi xi huan zuo ni
tan shen me lian ai wu xu shen ai
qing fei dou bu bi ji yu tong gai
nan de dao ni de jiang lai shui hui jue de yi wai
shui ren dou ke ai shui ye ke bu ai
bei wo xi huan de dou li kai
dan shi mei you hai ma mu de wo yu ni an zhong wang lai
can ku de que shi wo tai xi huan lian ai
wo ji de
wo ceng jing wen guo yi ge peng you
wen dao zui da xing qu xi mie ye
qu ge da an jing ran shi tan lian ai
qu zhong ji ke bu chong hua
bing wu xi sheng xi zhong yi lian ai dai bi qu go zhong tian dao lou
ai dao si ge gan jue
zhong bao kuo mai lian ai li mian bu ke huo que ge cai yi tong du ji
mang mu tong chen lun
qu dou hui zhao dan quan shou
yin wei ru guo yao zhen zheng lian ai
qu jiu zhi dao yi ding hui gao dao zi ji you han you xiao
you kai xin you shang xin you fen nu
qu hua han xian xi lian ai
qi shi wo de mei ge ren dou xu yao lian ai
dan xi hao duo shi dou que fa xi mian dui ai qing ge shi hou
suo bi xu yao ge yi fen yong qi
er xi wo de shen bian si zhou wei
da duo shu ren dou ceng jing xi wei ai qing bian ti lin shang
suo yi jiu suan wo de an zhong ge lian ai
jiu suan zhen xi han hao cai
pian pian zhuang dao zuo yi ge
wo de zui hou wen zi ji go ju
qi shi bing wu xi" ai wu ai "
er xi" gan wu gan ai "
tan shen me lian ai wu xu shen ai
qing fei dou bu bi ji yu tong gai
nan de dao ni de jiang lai shui hui jue de yi wai
shui ren dou ke ai shui ye ke bu ai
bei wo xi huan de dou li kai
dan shi mei you hai ma mu de wo yu ni an zhong wang lai
can ku de que shi wo tai xi huan lian ai

Chinese Lyrics


郑秀文
喜欢恋爱 More Than Words Version
粤语独白听写: kentfung
其实我系喜欢你
定系因为我喜欢恋爱呢?
但系有一样嘢好吾同
我可以好喜欢恋爱
但系我吾喜欢你
我可能好喜欢你
但根本完全吾喜欢
甚至呼惊咗恋爱
或者我应该先要冧通一件事
就系点解呢个人会系你
其实我系点解开始会喜欢你嘅呢?
而呢种感觉
又系咪真正嘅恋爱
系识嗰晚交换咗电话号码之后
拉锯咗成个礼拜
睇下最后结果
边先忍吾住打比边个先呢
定系因为佢系一个已经绝咗种
仲会用手巾仔嘅三十几岁嘅男人
又或者系我觉得
佢嗰只手吾知点解
好似我第一个男朋友咁
所以我就好想 好想
好想比佢拖住
其实吾知系咪因为咁
我就开始喜欢咗你
谈什么恋爱 无需深爱
情非都不必急于痛改
难得到你的将来 谁会觉得意外
谁人都可爱 谁也可不爱
被我喜欢的都离开
但是没有害 麻木的我与你暗中往来
残酷的却是我太喜欢恋爱
我记得
我曾经问过一个朋友
问到最大兴趣系咩嘢
佢嘅答案竟然是谈恋爱
佢仲即刻补充话
并吾系剩系中意恋爱带比佢嗰种甜到漏
爱到死嘅感觉
仲包括埋恋爱里面不可或缺嘅猜疑同妒嫉
盲目同沉沦
佢都会照单全收
因为如果要真正恋爱
佢就知道一定会搞到自己又喊又笑
又开心 又伤心 又愤怒
佢话咁先系恋爱
其实我地每个人都需要恋爱
但系好多时都缺乏系面对爱情嘅时候
所必须要嘅一份勇气
而系我地身边四周围
大多数人都曾经系为爱情遍体麟伤
所以就算我地暗中嘅恋爱
就算真系咁好彩
偏偏撞到咗一个
我地最后问自己嗰句
其实并吾系"爱吾爱"
而系"敢吾敢爱"
谈什么恋爱 无需深爱
情非都不必急于痛改
难得到你的将来 谁会觉得意外
谁人都可爱 谁也可不爱
被我喜欢的都离开
但是没有害 麻木的我与你暗中往来
残酷的却是我太喜欢恋爱

Music Information

Xi huan lian ai Lyrics – Sammi Cheng (Zheng Xiu Wen)
  • Chinese Song Title :
  • 喜欢恋爱