Wei xian de yan chu Lyrics – Chae Yeon (Cai Yan)

Chinese and Pinyin Lyrics

Chinese Lyrics

危险的演出
蔡妍 Chae Yeon
난 몰랐었어 난 궁굼했어
니 핸드폰에 찍힌 여자전화번호
너 없을 때 난 걸어봤었지
너와 어떤 관계인지 난 알고 싶어

Music Information

Wei xian de yan chu Lyrics – Chae Yeon (Cai Yan)
  • Chinese Song Title :
  • 危险的演出