Tp Too Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics


TP Too....!!!!!! Featuring MC Yan
tun sheng ren qian da yue er qian nian o yan o yan ru zuo yu le quan fa zhan
hao duo ren jue de chen guan xi en hui dian
wo mao si guo xin yin wei ne ge shi jie zhi de yi ge Edison
xue zuo duo d zhong wen di qing chu d ne ge yu le quan xi dian run
you xi sheng gen ben shang wo cheng ge ren
wo ji de da yue liang nian qian o xi hou tai fa sheng yi ge da shi jian
mao nie ye ren qi o xi wo shen bian fei shi tong ren de qi o xi duup wo
up zuo wo ge xx up zuo wo ge xx up zuo wo ge xx
er jia qu dao lian ri ben lian jin ne ge xxxxxxxxxx
jin ri you ren hui zun zhong wo xi yin wei wo nu li qu ren shi ne ge ren ji fang fa qu wen shi
zui jin biao bang wo kai shi you d cheng ji dan xi wo dou yao ji xu nu li
yin wei zhong you da ba lu bi wo xing zui zhong yao xi wo ken yong shi jian
zai gai bian wo zi ji man man man man li
yin wei zhong you hao duo ren di si wo ya xi
er jia wei you ji xu nu li qu zuo
wo yi jing wen dao zi ji tiao lu
ni de fang xin bi wo zuo wo xin zi ji wo yi ding zuo de dao
ni fang xin bi wo zuo wo yi ding zuo de dao
mei yi duan lu zui hei ji lu zui wei geng you chu lu
ni you li xiang jiu zuo ni you ni zuo
ni you li you ji hua kuai d shang lu
ni yao li ren ji hua " zhan " ni ting o xi du
shi jie you bu tong ji lu
yao jin bu yao bu duan wen lu
you geng duo wen hao you geng duo ye deng zhu zuo
lu jiu you hao duo zhong
you ren xing de cong ming you ren xing de chun
you ren xing de qing ying you ren xing de yong zhong
xing de" meng" en shi fen nan bei xi dong
mang zhong zhong mi shi o xi zhong zhong mi gong
xing de tong x hao yi ge zi you d x
xing en tong zhong ri huang huang kong kong
zhui zong nex you ge long di dao yi bai chi tian kong
ren dou you hao duo zhong
fen ming you ren cong ming you ren bi jiao si chun
en tong huan jing chu li ji ren hui you en tong shui zhun
bu guo zi zhi zhi ming en xi ren ren dou dong
you ren shou huan ying de chong zhi de peng
you ren de ba kou lao feng bo shen " meng"
de dao ren en xi biao shi you di dao fan tong
yao chu li jiang ju shuo hua di ni you mao zhong
di ren xing lu ji fang fa you hao duo zhong
ren duo ren tui tui " weng weng "
ren jing ren qu bian mao ren dong
yang qun zong dong yuan gen zhu tiao da lu jiu zui an quan
da lu jiu xi yao ni dup di tou xing lu
gen zhu lao zong zuo en hao wen han duo la xi lu
zuo zuo de hao ji xu zuo
ke yi tong ni ji hua ke yi tong ni zuo
ke yi tong ni zuo ke yi tong ni tong ni ke yi tong ni tong ni ke yi tong ni tong ni tong ni
hey Edison two thousand four

Chinese Lyrics


TP Too....!!!!!! Featuring MC Yan
吞声人前大约二千年 o岩o岩入左娱乐圈发展
好多人觉得陈冠希唔会掂
我冇死过心因为呢个世界只得一个Edison
学左多d中文睇清楚d呢个娱乐圈系点run
有牺牲 根本上我成个人
我记得大约两年前 o系后台发生一个大事件
冇乜野人企o系我身边 费时同人地企o系度up我
up左我个xx up左我个xx up左我个xx
而家去到练日本 练紧呢个xxxxxxxxxx
今日有人会尊重我 系因为我努力去认识呢个人既方法去搵食
最近标榜我开始有d成绩 但系我都要继续努力
因为仲有大把路俾我行 最重要系我肯用时间
再改变我自己 慢慢 慢慢黎
因为仲有好多人睇死我呀希
而家 唯有 继续努力去做
我已经搵到自己条路
你地放心俾我做 我信自己 我一定做得到
你放心俾我做 我一定做得到
每一段路最黑既路最尾梗有出路
你有理想就做你有你做
你有理由既话快d上路
你要理人既话"栈"你停o系度
世界有不同既路
要进步要不断问路
有更多问号 有更多野等住做
路 就有好多种
有人行得聪明有人行得蠢
有人行得轻盈有人行得拥踵
行得"蒙" 唔识分南北西东
盲中中 迷失o系种种迷宫
行得通x 好一个字有d x
行唔通 终日惶惶恐恐
追踪呢x有个窿 睇到一百呎天空
人 都有好多种
分明有人聪明有人比较死蠢
唔同环境出黎既人会有唔同水准
不过自知之明 唔系人人都懂
有人受欢迎 得宠 值得捧
有人得把口 老奉 搏哂"蒙"
得到人唔系表示有 睇到饭桶
要出黎讲句说话睇你有冇种
睇人行路既方法有好多种
人多人推推"瓮瓮"
人惊人去边冇人懂
羊群总动员跟住条大路就最安全
大路就系要你dup低头行路
跟住老总做 唔好问咁多喇细路
做 做得好继续做
可以同你既话 可以同你做
可以同你做可以同你同你可以同你同你可以同你同你同你
hey Edison two thousand four

Music Information

Tp Too Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)
  • Chinese Song Title :
  • Tp Too