Tiao wu jie Lyrics - Priscilla Chan (Chen Hui Xian)

Tiao wu jie Lyrics - Priscilla Chan (Chen Hui Xian)

Pinyin Lyrics

ge ming : tiao wu jie
歌名:跳舞街
ge shou : chen hui xian
歌手:陈慧娴
cha yi fen zhong tian jiu hei shai
差一分钟天就黑晒
wu xu ji yu gan ji cheng bai
毋须急于赶计成败
guang yin hao bi shan dian fei kuai
光阴好比闪电飞快
xiang kai xin ying gai qu jie
想开心应该去街
bu bi jiang yin liang shou xi
不必将音量收细
huang hun de deng se feng li yao ye
黄昏的灯色风里摇曳
mi se xiao Headphones
米 色 小 Headphones
liang zhu an wei
亮著安慰
tui zong bu ken an fang yuan wei
腿总不肯安放原位
ming ri si zai yao yuan
明日似在遥远
shi jian zheng zai zhuan
世间正在转
Do you wanna dance tonight
Do you wanna dance tonight
ming ri si zai yao yuan
明日似在遥远
yi qie zai zhuan
一切在转
Do you wanna hold me tight
Do you wanna hold me tight
ying gai dian qi chong dong xin tai tai
应该点起冲动心态態
yao bai de feng zhong qi wu wu huai hui
摇摆的风中起舞无坏壞
xin de zhao shi sui shi gu guai
新的招式虽是古怪
ci ke de xin zhong yu High
此 刻 的 心 中 欲 High
qing bu bi xin da xin xi xi huang
请不必心大心细細黃
huang hun de jing se chong man ming li
黄昏的景色充满明丽
ren ni de xiao tui dan zhu qi wu
认你的小腿弹著起舞
xin di de huan xin ye liu lu
心底的欢欣也流露
he yue di chen bu li wu xian ji ni shu hui hui
何月娣陈步礼吴县济倪淑辉輝
si kong min hui she gong yi liu bing di shen he ti ti
司空敏慧蛇共蚁刘并蒂神合体體
quan bu dou qi wu jiang jiao ti niu jiao ning ji
全部都起舞将脚踢扭脚拧髻
Do you wanna dance tonight

Listen and Download

Priscilla Chan fan-pan-album
  • Chinese Song Title :
  • 跳舞街