Ri chu er zuo Lyrics - Khalil Fong (Fang Da Tong)

Ri chu er zuo Lyrics - Khalil Fong (Fang Da Tong)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

fan gong fang gong ji dian zhi gou zhong
Sick Leave yao dian yong kai hui you nie yong
da ka da ka da ji de da ka
ri chu er zuo bo yi bo
wo jia dan che dou bian mo tuo
shui yan xing song jiu dian zhong ji de qi shen fan gong
jiu ge zhong jiu ge zhong mei ri fan jiu ge zhong
ge ge dou yao fan gong fan gong xian en shi qiong
zheng ming ni you yong
fen liang yue zhong yi jing en gou yong
di yi ge zhong qing qing song song deng deng di er ge zhong
di er ge zhong qu Site Visit
shun bian qu mai Game Zone
di san ge zhong da dian hua da cheng ge zhong zhi jie tong
zhi hou ge si ge zhong jin duo ye zuo xi gong si si wei zhong
ru ce suo chong xia chong xia you diao yu zhong xia zhong xia
luo bei ka fei chong xia chong xia chong xia chong xia chong xia chong xia
xian you chong dao zui wei ge ge zhong
ge ge di zhu ge zhong ge ge deng fang gong
fang gong qu wan you jing di er chao zao qi you jing liang wei
fan gong xi yi ge de xian si en de xian bing kai you xi
ni lao ban en zhong yi ni ni en zhong yi fen gong
gui jiao ni zhong yi fen ren gong xian jiu mao ye xu yao li
da ka zui xing da en ting
da shao yi cheng hui shuang mu shi ming
da bu fen kai lao xi hui di gu yuan gong kai neng li
da bu fen kai yuan gong hui di gu lao xi kai zhi li
da bu fen kai lao xi hui tiao zhan yuan gong kai nai li
da bu fen kai yuan gong hui wen tong shi luo ling shi
fan gong fang gong ji dian zhi gou zhong
ri bo ye bo xian fa jue
zui zhong yi du shu fan xue
yong yuan jiu li chi dao ban di tie yi ding gan en dao
hao cai di yi ge fan dao lao xi you di wo en dao
cheng ge chao tou zao yi jing you gui xian duo ye zuo
lin fang gong zhong yu zuo dao pa xi du
you ren mao ye mang you yao ban mang
nv tong shi hua wan zhuang you yao bu zhuang
xi Pantry ru mian kai Pantry dang ban kai hui
tong yi ge Project jiang wan you jiang
sao ba hua en gou shu chu li zhuo ren qu pao shu
pao ji dou xi en gou shu fen ren gong you en yan shu
zui en di yin wan jiu wan qi en dao shen fan en dao gong
zha bing qing bing jia you yao fu chu dai jia
hao cai ya bian ge you yi sheng zhi ming ma shi jia
zhong yao zuo jin te jia
qing gou si ri dou en pa
fei shi fan dao gong si
hao si zhi si shi fang gong qu kai P
dian zhi yao OT
da ka da ka ji de da ka
en xi O zuo T you bian ge zhi
( wei jin wan wo yao zao zou ya
ni ke en ke yi bang xia wo shou ya )
( xun wan wo dou mao zou dian da ka zhe )

Chinese Lyrics

返工放工几点至够钟
Sick Leave要点用开会有乜用
打卡打卡打记得打卡
日出而作搏一搏
我架单车都变摩托
睡眼惺忪九点钟记得起身返工
九个钟九个钟每日返九个钟
个个都要返工返工先唔使穷
证明你有用
份粮月中已经唔够用
第一个钟轻轻松松等等第二个钟
第二个钟去Site Visit
顺便去埋Game Zone
第三个钟打电话打成个钟至接通
之后嗰四个钟劲多野做喺公司四围中
入厕所冲吓冲吓又钓鱼中吓中吓
攞杯咖啡冲吓冲吓冲吓冲吓冲吓冲吓
咁又冲到最尾嗰个钟
个个睇住个钟个个等放工
放工去玩又惊第二朝早起又惊粮尾
返工系一个得闲死唔得闲病嘅游戏
你老板唔钟意你你唔钟意份工
鬼叫你钟意份人工咁就冇嘢需要理
打卡最型打唔停
打少一成会双目失明
大部份嘅老细会低估员工嘅能力
大部份嘅员工会低估老细嘅智力
大部份嘅老细会挑战员工嘅耐力
大部份嘅员工会问同事攞零食
番工放工几点至够钟
日搏夜搏先发觉
最钟意读书返学
永远就嚟迟到班地铁一定赶唔到
好彩第一个返到老细又睇我唔到
成个朝头早已经有鬼咁多嘢做
临放工终于做到趴喺度
有人冇嘢忙又要扮忙
女同事化完妆又要补妆
系Pantry入面嘅Pantry党扮开会
同一个Project讲完又讲
扫把话唔够数出嚟捉人去跑数
跑极都系唔够数份人工又唔啱数
最唔抵饮完酒晚起唔到身返唔到工
诈病请病假又要付出代价
好彩呀边个有医生纸明码实价
仲要做紧特价
请够四日都唔怕
费时返到公司
好似只死尸放工去开P
点知要OT
打卡打卡记得打卡
唔系O咗T有边个知
(喂 今晚我要早走呀
你可唔可以帮吓我手呀)
(寻晚我都冇走 点打卡嗻)

Listen and Download

Khalil Fong (Fang Da Tong) wonderland-live-2008-album
  • Chinese Song Title :
  • 日出而作