Pan yu ji lyrics - Tsai Chin

Pan yu ji lyrics - Tsai Chin

Pan yu ji Pinyin Lyrics

Wǒ Bǎ Xiǎnɡ Nǐ De Xīn
我把想你的心
Tuō Gěi Piāo Guò De Yún
托给飘过的云
Yuàn Wǒ Zàn Měi De Fēnɡ
愿我赞美的风
Dài Lái Xǐ Yuè De Xìn
带来喜悦的信
Dàn Qǐ Xiānɡ Sī De Xián
弹起相思的弦
Dī Yín ài De Shī Piān
低吟爱的诗篇
Yuàn Jiè Xīn Xīn Xiānɡ Lián
愿借心心相连
Shāo Qù Xiǎnɡ Nǐ De Qiān
捎去想你的签

Pan yu ji Listen and Download

Tsai Chin (Cai Qin) album
  • Chinese Song Title :
  • 盼与寄