Kua yue shi jie de he liu Lyrics – Mi Xian

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

qian zou
hei sen da deng hei lei ya nao si ne kao ao lei en
hei lei ya na mao song ma lei en en
hei hai lei ya ka ka ya zu song ba lai
hei li ya nao si na ka wa lai
hei ya hei ya hei ya hei
hei ya hei ya hei ya hei
hei sen da deng hei lei ya nao si nao ka wo lei en
hei lei ya na mao song ma lei lei ei
hei hai li ya ka ka ya zu song ba lai
he lei ya nao si na ka wa le
hei ya hei ya hei ya hei
hei ya hei ya hei ya hei
a you a you ai a you
a you a you ai a you
a you a you ai a you
a you a you ai a you
hei ya hei ya ya zu lei
hei ya zi ba ya zu lei
hei ya hei ya ya zu lei
hei ya zi ba ya zu lei
yin le
a you a you ai a you
a you a you ai a you
a you a you ai a you
a you a you ai a you
hei ya hei ya ya zu lei
hei ya zi ba ya zu lei
hei ya hei ya ya zu lei
hei ya zi ba ya zu lei
hei ya hei

Chinese Lyrics

前奏
黑森大等黑雷亚脑死呢靠奥勒恩
黑雷亚娜毛宋妈勒恩恩
黑海雷亚卡卡亚组宋八来
黑利亚闹私拿卡瓦莱
嗨呀嗨呀嗨呀嗨
嗨呀嗨呀嗨呀嗨
黑森达等黑雷亚瑙斯脑卡沃勒恩
黑雷亚娜茂松马雷类诶
黑海利亚卡卡娅组松巴莱
喝类鸦瑙斯纳卡瓦了
嗨呀嗨呀嗨呀嗨
嗨呀嗨呀嗨呀嗨
阿尤阿尤埃阿尤
阿尤阿尤埃阿尤
阿尤阿尤埃阿尤
阿尤阿尤埃阿尤
黑呀嗨呀亚组类
黑牙孜巴雅族类
黑呀嗨呀亚组类
黑牙孜巴雅族类
音乐
阿尤阿尤埃阿尤
阿尤阿尤埃阿尤
阿尤阿尤埃阿尤
阿尤阿尤埃阿尤
黑鸦黑压压族类
黑牙孜巴雅族类
黑鸦黑压压族类
黑鸭子巴亚族类
嗨呀嗨

Music Information

Kua yue shi jie de he liu Lyrics – Mi Xian
  • Chinese Song Title :
  • 跨越世界的河流