Forgot To Say Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

tong gao yu tong tong bi gao
tong tong tong gao yu Ah kuai Ah
deng yi deng shu ni li kai zhi qian yun wo you ye tong ni jiang zan en hao zhi ye bi ting zhu wo xian
wo you ye tong ni jiang zan xiang jiang zan dian jiang zan wo xian zhi ken fang
shou shai wang zhu guo kuai jing wai gou xiang jiang zan dan xi hao siJay jiang zan kai bu le kou rang ta zhi dao
wo zi ji chen dou en tong bi shen en tong bi wu zuo ni dou wo nang hao si hui meng hao nie Alone
dan xi zui jin fa sheng ji shi wo nang zhen xi ding en shun zou wo jiang nie ye ye ye ni dou en hui xin
hua wo  tong luo wan zai ming ming wo  shen zhen tai en xi xiang hua bian ge xi quan du cuo
yong shou zhi shai zhi zhu zhi zhu ne ge bian ge bian ge ni en xi wo en xi ni xi en xi ni liang ge ji cuo
zhi dao wo nang yi qian wo nang yao qiu hao duo lian wo er jia zhi xu yao yao qiu ni yong xin ting zhu ne yi shou ge
shen fan wo de yi qian ji ri zi lan cheng ri en  shen bian bang qu dao zui wei du meng meng de gao cheng ri yao fei
you qian fei fan luo li wo en jian zuo ni dou FORGET TO SAY
wei shen me fen shou hou shuo shen me dou bu gou
ni you en zu gou yi yin wei zhai xin zu zu nong en she de ni zou hong zou zou hong zou
xiang wang bu le de hua wo hai shi wang le shou
ji xing en zu gou yi xiang tuo quan xiang wan liu lie jiu cha zai ze ne yi shao shao tang yi liu lie yi liu
you fei fan ji wu qi jun jian wu qi duo zuo hao duo kong wei chu li
yuan lai han yang jiu jiao zheng shi de gao fen zuo shou shai  jian fang zhong wen dao ni zhen wei
 di tu di yi di qi zhi qian song bi ni ji gong zai zun en jue yi liu zuo di yan shui
di jian zhang xiang ding ni ji xiao rong xi tai yang cheng tian qi yi yang cong dian jie jian shi gou bian cheng han yang
en xiang quan ni dui wo ji yin xiang qiang yong yuan yi yang cong jing xi de ge da nan ren
wo nang ren zuo hao nai shi ren ren ren lin cheng ri xi du shen nie shen dao fa wen zha shen dao wen
en xin wo gong zuo ren zhen pao hua wo  nang chu mian gun xia wu ren yi bai fen yao wo bing en xi shen
wo zhen xi you  en jin lei san nian ni dou xi han di To Say

qi shi yi chang zhi yi li xi mi shi zuo jia wu dan ri ri gong zuo ai sheng ai si xiang xi heng wo duo
bu guo ru guo bang wu han jing li guo cai ni tong wo hui cuo guo cai lian ai ji jie guo bang wo zhen xi you shen guo
wo de yan juan ai qing dan ding xi ai qing dan yan juan wo de gao wu lun ru he  en  mai yi qi yi shi wu suo wei
yin wei yong yuan xi wo xin zhong ni hui you cheng te bie de wei mian jiao wo dian zuo nan ren
jiao wo shen ye en hao han di si ge xi lu zai zun shen fan qi hu zhi qian wo fa shi mao ni tong wo xi yi qie
gai bian zuo wo ji yi shi chang yong yuan wu ren ke yi dai ti ni ni dou zhen zhen zheng zheng lian ai ni xi wo nang di yi wei
yi qi shen guo han duo ji wei dian jie xiang de han ji
wei shen me fen shou hou shuo shen me dou bu gou zhi neng wei ni
shui dui shui cuo guo qu de li you kan bu tou li you kan bu tou
xiang wang bu le de hua wo hai shi wang le shou zhi neng wei ni
shi wang bu le de shi wo shi zhong wang le zuo

Chinese Lyrics

通告 通通 告
通通通告 Ah Ah
等一等 你离开之前 我有野同你讲 唔好执野 听住我先
我有野同你讲 想讲 点讲 我先至肯放
手 望住果块镜外够想讲 但系好似Jay讲 开不了口让她知道
我自己 都唔通 谂唔通 无左你 我 好似会 好 Alone
但系最近发生既事我 真系顶唔顺 我讲乜野野野你都唔会信
话我铜锣湾 明明我深圳 唔系想话边个系 读错
用手指 指住指住呢个边个边个 唔系我唔系你系唔系你两个既错
知道我 以前我 要求好多 我而家只需要要求你用心听住呢一首歌
谂返我地以前既日子 成日唔身边 去到最尾 蒙蒙地 成日要飞
有钱飞返落黎 我唔见左你 FORGET TO SAY
为什么分手后说什么都不够
你又唔足够 因为 心足足 唔舍得你走 走走 走
像忘不了的花我还是忘了收
记性唔足够 想拖 想挽留 就差在 呢一少少 遗留 遗留
又x飞返xxx既屋企 间屋企多左好多空位出黎
原来咁样就叫正式地 分左手 间房仲闻到你阵味
低 睇一睇 之前送俾你既x公仔 唔觉意流左滴眼水
睇见张相 你既笑容系太阳 天气一样 点解件事 变成咁样
唔想 你对我既印象 永远一样 净系得个大男人
我 忍左好耐 忍忍忍 成日系度谂 谂到发瘟 谂到炆
唔信我工作认真 话我 出面滚 无人一百分 我并唔系神
我真系有唔紧 三年你都系咁 xxTo Say xxxx
repeat
其实一 直以黎 x系迷失左 吾 日日工作捱生捱死响 衡我朵
不过如果 无咁经历过 你同我会错过 恋爱既结果 我真系有谂过
我地厌倦爱情 定系爱情 厌倦我地 无论如何唔埋一齐一世无所谓
因为永远系我心中你会有 特别地位 教我点做男人
教我谂野唔好咁 似个细路仔 谂返起 之前我发誓 你同我系一切
改变左我既一世 永远无人可以代替 你 真真正正恋爱你系我 第一位
一齐谂过咁多计 点解想得咁计
为什么分手后说什么都不够 只能为你x
谁对谁错过去的理由看不透 理由看不透
像忘不了的花我还是忘了收 只能为你xx
是忘不了的事我始终忘了做
repeat

Music Information