Easy Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

Easy
yuan lai ren sheng xi han guai jia yuan lai xing xia yi bu xi han kun nan jia ...
mei yi ge ren o xi ne ge shi jie dou you qu zi ji ji tong ku qu ji kuai le qu ji xi wang
qu ji ze ren qu ji zhe shu qu ji xi sheng qu de ge ren ji zi ji di fa
han duo ren jiang wo ne yang guo yang wo ying en ying gai li qu de ne ?
wo ying gai li bian ge ne ?
xi en xi ying gai ting wo ge nao li mian ba sheng ne ?
ding xi xin wo shen bian ji ren ne ?
wo ying gai xing qian men yi huo xing hou men ne ?
mei yi ge ren you zi ji ji xuan ze quan li ..
ha .. wo jian zuo la
li la ..

Chinese Lyrics

Easy
原来人生系咁怪架 原来行下一步系咁困难架 ...
每一个人o系呢个世界都有佢自己既痛苦 佢既快乐 佢既希望
佢既责任 佢既着数 佢既牺牲 佢地个人既自己睇法
咁多人讲我呢样果样 我应唔应该理佢地呢 ?
我应该理边个呢 ?
系唔系应该听我个脑里面把声呢 ?
定系信我身边既人呢 ?
我应该行前门抑或行后门呢 ?
每一个人有自己既选择权力 ..
哈 .. 我拣左啦
黎啦 ..

Music Information