Da li D Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

da li D
wei wei ni ya ting en ting dao ya
la ba qian mian guo ge ya ting en ting dao ya
you zhuan ya en gai ni niu ge da li ha ha
wei ni ting dao la ma ting dao wo han jiu hao la ji ran ni ting dao wo o ji hua
wo yi jia jiang bi ni ting ni ting jin ji xi mie xi yin le
lai zi wo ge xin o ji yin le yan yin le ying gai xi han o ji di ne ge xi tou guo wo de yan zhong o ji shi shi
zhong yi you hao nie en zhong yi you hao nie xi che fang you hao nie dong nv you hao nie xiang dian jiu dian la
ke yi bi ni yi ge xuan ze ru zong zhi ting zuo xian zhi jue ding
yin wei ne yin le yan xi wei zuo ni zuo o ji
you nie luo shai chu li ji ke you de ji
mao nie xu yao chu qi shuang jia zhen wo wan ni
you xi yu de ni dou xi nie pa si
quan bu lan de li shen li de ni si
da li ning da li ning da li
xi wen zai da ren
ji ge
en xi wu shai xin ji xi en xi han duo ye shen
ta zhe ni bu ji xi niu da li ge
da li niu da li niu da li
you xi er jia kai shi jian chen guan xi
wei chui ni mi shou zhi zhi xian rang wo zhi shu mi zuo wo o ji li shi
te bie wo zuo ni yi zhi shi zhi xian guan ren gui shi
hua zhi ni pai bao zhi bi ren duo shi xian mai han duo bao zhi
wo wan wo you xi bo ni mao fa zi
yu bei hao wei peng gen zhu wo shu pai zi

Chinese Lyrics

大力D
喂 喂 你呀 听唔听到呀
喇叭前面果个呀 听唔听到呀
又转呀 唔该你扭个volume大力d哈哈
喂你听到啦吗 听到我咁就好啦 既然你听到我o既话
我依家讲俾你听 你听紧既系咩 系音乐
来自我个心o既音乐 音乐应该系咁o既 呢个系透过我地眼中o既事实
钟意又好 唔钟意又好 系车房又好 媾女又好 想点就点啦
可以俾你一个选择 总之听左先至决定
因为呢d音乐 系为左你做o既
有乜啰晒出黎 即刻有得挤
冇乜需要出奇 家阵我玩你
游戏遇得你 洗乜怕死
全部懒得理 理得你死
大力 大力 大力d
ladys and gentlemen 细蚊仔and大人
基哥and lesbian
唔洗无晒心机 唔洗咁多野谂
挞着你部CD机 扭大力d个volume
大力d 扭大力d 扭大力d
游戏而家开始 陈冠希
喂 你咪手指指 让我支 咪做我o既历史
特别d 我做你一只食指 关人鬼事
话知你派报纸 D人多事先买咁多报纸
我玩我游戏 你冇法子
预备好未 跟住我数拍子

Music Information

Da li D Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)
  • Chinese Song Title :
  • 大力D