Cha shan qing ge Lyrics – Tong Li

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

cha shan qing ge
yo ... yo ... yo ...
la ... la ... la ...
cha shan fei chu yi dui jin feng huang hei
cha shan de a mei qiao mo yang
a ... ye .. ye ... qiao mo yang
shou zhi jian jian cai cha mang
a ... ye ... cai cha mang
yin de hu die pian pian fei ya
yin de mi feng weng weng chang
a .. ai .. ye .. ye ... ye ..
yin lai le dui mian po shang de kan chai lang ya
kan chai lang a ya kan chai lang hei
cha shan shang de na ge xiao a mei
a ... ye .. ye ... qiao mo yang
yin lai le de na ge dui mian po shang
ye ...... kan chai de shao nian lang
kan chai de a ge sang men liang
a ... ye ... sang men liang
yi zhi qing ge liang ren chang
a ... ye ... liang ren chang
chang de hu die shuang shuang fei
chang de cha hua bing di xiang
a .. ai .. ye .. ye ... ye ..
cha lin li shi fei chu yi dui jin feng huang
ya jin feng huang a ya jin feng huang
kan chai chai de na ge xiao a ge
a ... ye ... sang men liang
cha lin li na ge fei chu le ye yi dui jin feng huang
yo ... yo ... yo ...
la ... la ... la ...
cha shan fei chu yi dui jin feng huang hei
cha shan de a mei qiao mo yang
a ... ye ... qiao mo yang
shou zhi jian jian cai cha mang
a ... ye ... cai cha mang
yin de hu die pian pian fei ya
yin de mi feng weng weng chang
a .. ai .. ye .. ye ... ye ..
yin lai le dui mian po shang de kan chai lang
ya kan chai lang a ya kan chai lang hei
cha shan shang de na ge xiao a mei
a ... ye ... qiao mo yang
yin lai le de na ge dui mian po shang
ye ...... kan chai de shao nian lang
kan chai chai de na ge xiao a ge
a ... ye ... sang men liang
cha lin li shi fei chu yi dui jin feng huang
cha shan shang de na ge xiao a mei
a ... ye ... qiao mo yang
yin lai le de na ge dui mian po shang
ye ...... kan chai de shao nian lang
kan chai chai de na ge xiao a ge
a ... ye ... sang men liang
cha lin li shi na ge fei chu yi dui jin feng huang

Chinese Lyrics

茶山情歌
哟...哟...哟...
啦...啦...啦...
茶山飞出一对金凤凰嘿
茶山的阿妹俏模样
啊...耶..耶...俏模样
手指尖尖采茶忙
啊...耶...采茶忙
引得蝴蝶翩翩飞呀
引得蜜蜂嗡嗡唱
啊..哎..耶..耶...耶..
引来了对面坡上的砍柴郎呀
砍柴郎啊呀砍柴郎 嘿
茶山上的那个小阿妹
啊...耶..耶...俏模样
引来了的那个对面坡上
耶......砍柴的少年郎
砍柴的阿哥嗓门亮
啊...耶...嗓门亮
一支情歌两人唱
啊...耶...两人唱
唱得蝴蝶双双飞
唱得茶花并蒂香
啊..哎..耶..耶...耶..
茶林里是飞出一对金凤凰
呀金凤凰啊呀金凤凰
砍柴柴的那个小阿哥
啊...耶...嗓门亮
茶林里那个飞出了耶一对金凤凰
哟...哟...哟...
啦...啦...啦...
茶山飞出一对金凤凰嘿
茶山的阿妹俏模样
啊...耶...俏模样
手指尖尖采茶忙
啊...耶...采茶忙
引得蝴蝶翩翩飞呀
引得蜜蜂嗡嗡唱
啊..哎..耶..耶...耶..
引来了对面坡上的砍柴郎
呀砍柴郎啊呀砍柴郎 嘿
茶山上的那个小阿妹
啊...耶...俏模样
引来了的那个对面坡上
耶......砍柴的少年郎
砍柴柴的那个小阿哥
啊...耶...嗓门亮
茶林里是飞出一对金凤凰
茶山上的那个小阿妹
啊...耶...俏模样
引来了的那个对面坡上
耶......砍柴的少年郎
砍柴柴的那个小阿哥
啊...耶...嗓门亮
茶林里是那个飞出一对金凤凰

Music Information

Cha shan qing ge Lyrics – Tong Li
  • Chinese Song Title :
  • 茶山情歌