Blue Skies Lyrics – Edison Chen (Chen Guan Xi)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

Blue Skies chen guan xi feat. deng li xin
yong yuan ai zhe he he deSn.
E:Baby Girl lin wo zhi ni xiang
fang di yuan ze zuo nie dou de yin zhi you li xiang
jing xi xiang tong ni guo cai mei ge lang man wan shang
er jia kai shi hao en tuo wo nang xi ge ou xiang
wo dou hao xiang ti qi jin xiao gan qing guan xi chou xiang
mei ci jian dao ni dou ling wo jia bei jin zhang
wo nu li xiang shang xiang shang zong shen you ni li xiang li xiang
wo xiang ni tong wo shi shi die da kai li ge chuang
qi shi wo tong ni ji guan xi wo en xi hao shi de fen
yin wei wo yi xi ni shen bian wo jiu luo luo luan han
qi shi yi zhi yi li wo nang zhen xi hao sha
ri ri dang chu ai sheng ai si qu xing guo zuo
ru guo bang ni ken tong wo nang yi dui yi jian xia mian
qi shi ni hui fa xian zhu wo ji zhen yi qi shi jiu hao si ni shou lian
bao zhu ni chang "cool" zhu ni chang ai hu ni dou ai sheng ai si
dou zhi you wo tong ni
S: ming yun zuo wo xiang dao dao tian bang wo zhao chu lu lu
bing wei yu dao jing hao jing hao zao zhi wo jin yi bu jin yi bu
xian zai ruo ni qi tu qi tu qing deng wo jin yi bu
ke tou kan tian shi zuo
E: ni dui wo hui en hui zhong liu you yi D yu de
dui ni dou kao jin yi D chang yi dao jin yi D
ni hui en hui jiu hui jie D E meng bi yi bi
dang ni xi hao peng you D xie ji
jiu xi en xiang ni hao si dui mian D ren yi yang cong dui wo yi wu suo zhi
na ti jiang xin bi ji chen wo jiu xi xiang ni dou xiang ni shen xia
ni you wu shen guo qu yu you wu huan xiang guo qu
bu ji dao shai xia tai yang cheng ri ben hua ying tie zhi xiang
ni xiang quan jiu xi wo tong ni dou li ge meng xiang
wo fa jue wo xian hui yuan yi dong shu xi ni shen shang
bai xi wo shen shang zong xi yao bi quan shi jie zhi dao
fa sheng xi ni wo shen shang zong li ge zhen xiang
shi shi shang zong wo jin zhang wo jin zhang ji xi
ni wo en xi jian li xi quan wu zhi jia zhi shang
wo xiang xin ji ye bi xiang xin geng duo ge xiang ge xiang
S: ming yun zuo wo xiang dao phas tian bang wo zhao chu lu
bing wei yu dao jing hao tui yi bu zao zhi wo jin yi bu
xian zai ruo ni qi tu mang qing deng wo jin yi bu Blue Skies
ke tou kan tian hui shi zuo
E: wei chui chu li xing ya lun xia ge zuo mie ya lun dian jie en deo zhe
ni wen wo dian jie yao chu li xing gan um...
yin wei wo zhong yi ni luo de ma bi en de yin han chang ge bi ni ting
Could Be My Baby Girl Come On Baby
Could Be Your Baby Boy Come On Baby
Could Be Your Good Fri Come On Baby
Could Be My Girl Come On Baby
My All I Know Is All I Know Is
I Want You I Want You
It's Blue Sky Blue Sky Blue Sky
My Baby Boy
See A No Team chuai We Are xx
Blue Skies Blue Skies
Love You For yu Come wu Have You Girl
Blue Skies ga Ya Ya

Chinese Lyrics

Blue Skies 陈冠希 feat. 邓丽欣
永远爱着荷荷的Sn.
E:Baby Girl 我知你想
放低原则做乜都得 只有理想
净系想同你过 每个浪漫晚上
而家开始好唔妥我 系个偶像
我都好想提起劲 感情关系抽象
每次见到你 令我加倍紧张
我努力向上向上 你有你理想理想
我想你同我试试 打开哩个窗
其实我同你既关系我唔系好识得分
因为我一系你身边我就啰啰乱咁
其实一直以黎我 真系好傻
日日当初捱生捱死去行过左
如果 你肯同我 一对一见下面
其实你会发现 我既真意其实就好似你手链
抱住你 "cool"住你 爱护你 捱生捱死
都只有我同你
S:命运做我响导 导 天帮我找出路 路
并未遇到警号 警号 早知我进一步 进一步
现在若你企图 企图 请等我进一步
可偷看天识做
E:你对我会唔会仲留有一D余地
对你 靠近一D 企 近一D
你会唔会就会借D E 避一避
当你系好朋友D 既
就系唔想你好似对面D人一样 对我一无所知
拿 将心比己 我就系想你 想你谂下
你有无谂过去 有无幻想过去
布吉岛晒下太阳 日本话影贴纸相
你想 就系我同你 哩个梦想
我发觉我先会愿意 输系你身上
摆系我身上 系要比全世界知道
发生系你我身上 哩个真相
事实上 我紧张我紧张既系
你我唔系建立系 物质价值上
我相信既野 相信更多个相 个相
S:命运做我响导 天帮我找出路
并未遇到警号 退一步 早知我进一步
现在若你企图 请等我进一步 Blue Skies
可偷看天会识做
E:喂 出黎行丫 下 做咩丫 点解唔得o者
你问我点解要出黎行 um...
因为我钟意你啰得嘛 唔得 咁唱歌俾你听
Could Be My Baby Girl Come On Baby
Could Be Your Baby Boy Come On Baby
Could Be Your Good Fri Come On Baby
Could Be My Girl Come On Baby
My All I Know Is All I Know Is
I Want You I Want You
It's Blue Sky Blue Sky Blue Sky
My Baby Boy
See A No Team We Are xx
Blue Skies Blue Skies
Love You For Come Have You Girl
Blue Skies Ya Ya

Music Information