Bian tian zhe hua Lyrics – Luo Da You

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

gan ge ai hua gan ge ai hua
dai luo zi long bian luo qu ge lie hua
nai hui an ne nai hui an ne
hao kong de long hu mao le le ge bu fang za guo
hua bian tian zhe hua
hua bian tian zhe hua
hai ge lie hua yi yi ding ai hua
bei qing de gu piao hu ni zuan wai duo
hai ge lie hua si ma ai hua
ben tu de xing qing hu chao jia zhe huo
ai tai wan shen me long mian dai shi
ai tai wan wo mian pi hu ni kao
ai tai wan bu shi lie han xiao kui
ai tai wan guan bao dao yi bian zuo shen huo
ai tai wan quan li cai zhua hui duo
ai tai wan nu cai hui bian huang di
ji you zha ji you zha ni ji wo lai wo ji ta
ji you zha wu shi yu an zen ni chu mai wo lai wo chu mai ta
ji you zha wu shi yu an zen zhua ba zi wo lai wo zhua ba ta
zhua ba zi qu zuo guan ni zhua ba zi wo lai wo zhua ba zai ta
hua bian tian zhe hua gan ge yu hua ni gan ge yu hua
hua bian tian zhe hua yi hai ge lie hua yi yi ding ai hua
hua bian tian zhe hua jue dui ai hua zuo zhen lai hua
hua bian tian zhe hua zuo huo lai hua dou zhen qu hua
hua bian tian zhe hua pin ming qu hua da jia long hua
hua bian tian zhe hua quan guo lai hua quan min lai hua
hua bian tian zhe hua pin ming qu hua da jia long hua
hua bian tian zhe hua quan guo lai hua quan min lai hua

Chinese Lyrics

甘搁爱花 甘搁爱花
袋落子拢扁落去搁咧花
奈会按呢 奈会按呢
好空的拢乎卯了了搁不放咋过
花 变天着花
花 变天着花
还搁咧花 伊一定爱花
悲情的股票乎你赚外多
还搁咧花 死嘛爱花
本土的行情乎炒甲着火
爱台湾 什么拢免歹势
爱台湾 我面皮乎你靠
爱台湾 不是咧喊笑亏
爱台湾 管宝岛伊变作什货
爱台湾 权利才抓会多
爱台湾 奴才会变皇帝
挤油渣 挤油渣 你挤我来我挤他
挤油渣 无是欲按怎 你出卖我来我出卖他
挤油渣 无是欲按怎 抓粑子我来我抓粑他
抓粑子 去做官 你抓粑子我来我抓粑仔他
花 变天着花 甘搁欲花 你甘搁欲花
花 变天着花 伊还搁裂花 伊一定爱花
花 变天着花 绝对爱花 作阵来花
花 变天着花 作伙来花 斗阵去花
花 变天着花 拼命去花 大家拢花
花 变天着花 全国来花 全民来花
花 变天着花 拼命去花 大家拢花
花 变天着花 全国来花 全民来花

Music Information

Bian tian zhe hua Lyrics – Luo Da You
  • Chinese Song Title :
  • 变天着花