Ai qing de gan jiao Lyrics – Chae Yeon (Cai Yan)

Chinese and Pinyin Lyrics

Chinese Lyrics

사랑느낌 爱情的感觉 蔡妍
따라리라람 따라리라람
따라리라람 따라리라람
따라리라람 따라리라람 따라리리 리리라라 라라리라람
따라리라람 따라리라람 따라리리 리리라라 라라리라람
좋아 너를 사랑해
너를 위해 거울을 볼 땐

Music Information

Ai qing de gan jiao Lyrics – Chae Yeon (Cai Yan)
  • Chinese Song Title :
  • 爱情的感觉