Ah Lam ri ji Lyrics – George Lam (Lin Zi Xiang)

Chinese and Pinyin Lyrics

Pinyin Lyrics

Ah Lam ri ji
yi yu nu li yi yu nu li huan ge dui xiang
yi yu ji zhu yi yu ji zhu chuang xin fang xiang
yi yu nu li yi yu nu li liu xia yin xiang
yi yu ji zhu yi yu ji zhu mei tian xiang qian wang
jin ri wo jiu xiang tong da jia jiang chi ye su
ni wei bi zhong yi ting bu guo ting guo hao guo mei
wo zhi dao ni de hao duo ge dou nian guo ding bao
bu guo ting guo ne zhi ge
ni yi ding mei zhe feng sao
wu lun ni tong ni ge ai ren wan ji nai
ni de yi ding hui you zu gou li you ji xu xiang ai
yi xia ji duan ye xi wo zui jin de du bai
ru guo ni xi you xin ting jiu en hao zou kai
ni wen wo ge ri zhong wu ge zhen qu zuo bian du
wo hua mei ni zhe gui ba ni xiang ti wo pie xu
wo ben ren zhong yi qu bian du jiu qu bian du
ni shi xia zai wen wo wo jiu fa qi lao sao
ni yi ri ba guo yi ri ni yi chao leng guo yi chao
jing xi shi ting lin zi xiang chang ai dao fa shao
wo jiao zuo ni qu xue bi jiao you yong de ye
ni jiu ri ri zuo xiREGENT
you tian guang ru dao ye
yi jiang dao ni zi ji jiu lan gan shen mi
wen duo ni liang ju ni jiu zhi tian ma de
ni zui pa bei ren zhi dao qu bian du fei
wo fu ni zhen xi fu dao ni wu ti tou de
wo en xi pa yi wan zhi xi pa wan yi
wo gen zuo ni gan nai zhi xi de fan yi ge ji
wo jiang zuo gan nai ren zhi en zhi wo UP
wo en xi hua ni chou yang zhi xi ni he tu
xun wan ni you zhi en zhi dao wo qu zuo bian du
wo yi ge sha lao zi ji zou qu hong kan di SHOW
zuo xi wo ge li xi yi ge dan shen mei nv
dao wo tong ta jiang duo ju jiu zhi dao you lu wo DATE
zuo ta ji ri jiu jue xiang ta lao tu
nve dai wo jiu shi zu hao si bao chou gan bao
wo duo xie tian zhu shang di ling wo er jia zhi dao
shi shang ji qian wan ren dou xi ni zui hao
yi yu nu li yi yu nu li quan bu zhao jiu
yi yu ji zhu yi yu ji zhu wu wei fen shou
yi yu nu li yi yu nu li yong bu tui hou
yi yu ji zhu yi yu ji zhu zai bu zheng dou

Chinese Lyrics

Ah Lam日记
一于努力 一于努力换个对象
一于记住 一于记住创新方向
一于努力 一于努力留下印象
一于记住 一于记住每天向前望
今日我就想同大家讲哧耶稣
你未必钟意听 不过听过好过没
我知道你的好多个都念过定煲
不过听过呢只歌
你一定没这风骚
无论你同你个爱人玩几耐
你的一定会有足够理由继续相爱
以下几段野系我最近的独白
如果你系有心听 就唔好走开
你问我个日中午个阵去左边度
我话没你这鬼八你想剃我撇须
我本人钟意去边度就去边度
你试吓再问我我就发起牢骚
你一日八过一日你一朝愣过一朝
净系识听林子祥唱爱到发烧
我叫左你去学比较有用的野
你就日日坐系REGENT
由天光入到夜
一讲到你自己就懒甘神秘
问多你两句你就指天骂地
你最怕被人知道去边度飞
我服你真系服到你五体投地
我唔系怕一万只系怕万一
我跟左你甘耐 只系得番一个吉
我讲左甘耐人知唔知我UP
我唔系话你丑样只系你核突
寻晚你又知唔知道我去左边度
我一个傻佬自己走去红勘睇SHOW
坐系我隔离系一个单身美女
到我同她讲多句就知道有路我DATE
左她几日就觉香她老土
虐待我就十足好似报仇甘报
我多谢天主上帝令我而家知道
世上几千万人都系你最好
一于努力 一于努力 全部照旧
一于记住 一于记住 无谓分手
一于努力 一于努力 永不退后
一于记住 一于记住 再不争斗

Music Information

Ah Lam ri ji Lyrics – George Lam (Lin Zi Xiang)
  • Chinese Song Title :
  • Ah Lam 日记