Faye Wong (Wang Fei) - Wang jing wen

Faye Wong (Wang Fei) - Wang jing wen

Album Information

Album : Wang jing wen Chinese : 王靖雯 Artist: Faye Wong (Wang Fei)王菲 Release Date : 1989-10-20 Region: Mainland, China Language: Chinese Mandarin Genre: Pop

Album List